Testing og screening på Idrettens Helsesenter

Sist oppdatert: 20. des 2018 Skrevet av: Trine Mollan

 

Denne høsten har alle toppserielag vært på Idrettens Helsesenter for testing og screening.

Lyns fysioterapeut og toppspillerutvikler Ynge Myhre sier dette om prosjektet:

«Testingen på IHS er finansiert av Toppfotball Kvinner og noe alle toppserieklubber får tilbud om. Det er en ypperlig måte å få samlet inn data om ulike fysiske parametere gjennom et kvalitetssikret testbatteri bestående av valide og reliable tester. De sier noe om styrke i sentrale muskelgrupper, spenst/power og eventuelle sideforskjeller. Svakheter eller sideforskjeller i styrke, power eller spenst kan potensielt utgjøre risikofaktorer for skade. Selv om man ikke kan se seg blind på disse isolert.

Videre måles hurtighet og fotballspesifikk utholdenhet. Å få et mål på alt dette gir oss et godt grunnlag for å kvalitetssikre treningsprosessen. Man kan således vekte den fysiske treningen i riktig retning basert på testresultatene. Ved retesting kan man få en pekepinn på om vi arbeider på en adekvat måte. Det fysiske aspektet av fotball blir bare viktigere og viktigere. Spesielt når vi møter de beste nasjonene ser man en forskjell. Da er det nyttig at vi får målt de fysiske parameterne objektivt sett. Vi får videre en stor database som i fremtiden kommer oss til nytte. Hvis vi gjør dette over år kan man se tilbake på våre fremtidige stjerner presterte. Så kan nye generasjoner Lyn-jenter se hva de må prestere eller inneha av fysiske kvaliteter for å nå sine hårete mål.

Avslutningsvis skal det påpekes at det isolerte fysiske ikke må få for stor oppmerksomhet. Fotballen og ferdighetsutviklingen må alltid stå i sentrum med den fysiske trening som støttefunksjon».

I tillegg til testing fikk jentene en innføring i prestasjonsernæring av Ingvill Måkestad Bovim. Tre viktige hovedpoeng hun trakk fram var nok søvn og hvile, væskebalanse og smart kosthold. Hun fortalte at god døgnrytme og optimalisering av kosten gjør at man som utøver får økt arbeidskapasitet, raskere og bedre restitusjon, bedre konsentrasjon og bedre immunforsvar, samtidig som det legger til rette for økt muskelvekst. Bovim sa at å individualisere ernæringsbehov er en suksessfaktor for hver enkelt, og dermed for hele laget. 

BLI MED PÅ STARTSKUDDET DU OGSÅ