Lyn Fotball i rød sone

Sist oppdatert: 10. okt 2019 Skrevet av: Trine Mollan

 

NFF har i dag oppsummert økonomisk rapportering fra toppklubbene per 30/6-2019 og Lyn Fotball er kategorisert i såkalt rød sone. Dette medfører at Lyn Fotball må lage handlingsplaner for økonomisk planlegging og gjenopprettelse av positiv egenkapital.

Begrunnelsen for at Lyn Fotball nå er gjenstand for dette relaterer seg til at klubben per rapporteringsdato 30/6 har en negativ egenkapital på ca 121 000,-

Lyn Fotball rapporterer tall for den totale driften av klubben per 30/6. Støttemidler fra det offentlige og idretten spiller en viktig rolle for Lyn Fotball. Brorparten av disse midlene tilføres klubben i 3 og 4 kvartal noe som gjør at driften finansieres også med egenkapital inntil tilskuddene er på plass. I tillegg hadde vi såkalte «ikke periodiserte inntekter» på over 235 000,- for første halvår. Disse inntektene kunne ikke føres i regnskapet per 30/6 fordi innberettigelsen av regnskapstall for første halvår til Skatteetaten blir gjort i august.

Lyn Fotball har meldt dette til NFF i rapporteringen. NFFs kriterier og mekanismer er presise og nødvendige og klubben utarbeider nå de påkrevede handlingsplanene samtidig som vi har fokus på å drive klubben på en fornuftig økonomisk måte.

Med vennlig hilsen Styret og Administrasjonen