Informasjon fra styret i Lyn Fotball

Sist oppdatert: 22. nov 2019 Skrevet av: Trine Mollan

 

Styret har i løpet av de siste dagene blitt klar over at den økonomiske situasjonen i Lyn Fotball er krevende og dårligere enn hva tidligere prognoser har vist. Årsaken til dette er sammensatt av flere elementer som styret jobber med å avklare.  Lyn Fotball har hatt lavere inntekter og høyere kostnader enn forventet i 2019. En av de viktigste årsakene ser ut til å være redusert banekapasitet ved at KGB1 ikke har vært tilgjengelig siste 6 måneder. I tillegg har vi fått avslag på budsjettert offentlig støtte, høyere lønnskostnader og lavere sponsorinntekter enn budsjettert. Det har også vært noe lavere aktivitet på akademiet og cuper i tredje og fjerde kvartal. I sum blir dette et vesentlig avvik fra budsjett, og det må tas betydelige grep for å sikre driften både på kort og lang sikt.

Styret beklager dette og arbeider fortløpende med å løse den akutte situasjonen klubben har kommet opp i. Vi har laget en tiltaksliste med forslag til hvordan vi kan redusere kostnader og øke inntekter. Dette er utfordrende med den korte tiden vi har til årsskiftet, der vi må ha positiv egenkapital for ikke å bli straffet av NFF. Vi ønsker å få til en dialog med Oslo Kommune knyttet til offentlige midler og kompensasjon for at KGB1 ikke har vært tilgjengelig i høst. Dette har medført lavere aktivitet på Kringsjå med tapte billettinntekter for damelaget, mindre kiosksalg og økte kostnader med å leie baner andre steder. I tillegg har vi fokus på arbeid med eksisterende sponsorer og jobber med å skaffe nye sponsorer. Dette arbeidet må intensiveres. Vi vurderer også å henvende oss til våre medlemmer om støtte i form av dugnad, gaver eller lignende i denne krevende situasjonen.

Daglig leder Christian Aubert har valgt å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Sportslig leder Jan Henrik Øydne har sagt seg villig til å fungere som daglig leder inntil videre.

Vi jobber med et budsjett for neste år hvor aktivitetsnivå og tilbud skal være like godt som i år, men vi må redusere kostnadene vesentlig. Lyn Fotball har høy aktivitet med både bredde- og toppsatsning. Vi er en av landets største fotballklubber, og det skal vi fortsette å være.

Heia Lyn!

Ved spørsmål ta kontakt med styrets leder Tone Etholm.