Informasjon angående Kringsjå kunstgressbane 1

med uttalelse fra Oslo kommune

Sist oppdatert: 09. sep 2019 Skrevet av: Trine Mollan

 

 

 

Av Sjur Skridshol, Daglig leder i SFK Lyn:

I mai ble Kringsjå kunstgressbane 1 gravd opp for rehabilitering, og skulle i utgangspunktet være klar til bruk i slutten av juli. Nå har vi kommet inn i september og banen er utsatt for tredje gang på grunn av utfordringer underveis. Med allerede dårlig banekapasitet når alle baner er i drift, så byr dette selvsagt på utfordringer utover høsten.

Her følger litt informasjon fra Oslo Kommune om hva som har skjedd og hva som skal gjøres fremover:

“Som tidligere kjent ble det avdekket store utfordringer knyttet til Kringsjå kunstgressbanes dreneringsevne etter undersøkelser i 2018 utført av Bymiljøetatens rådgiver. Undersøkelsen avdekket at rehabiliteringen i 2016 har vært mangelfull med hensyn på kontroll av underliggende masser, noe som har resultert i at dårlige masser har blitt verre. Vår rådgiver som gjennomførte undersøkelsene konkluderte med at banens toppdekke burde skiftes ut i sin helhet da den ikke var tilstrekkelig drenerende. Bymiljøetaten fremmet reklamasjon mot entreprenør som gjennomførte rehabiliteringen i 2016, samt fremmet budsjettinnspill for å få gjennomført nødvendig rehabilitering i 2019. Reklamasjonssaken endte med forlik og vi fikk tilført midler for å få utført nødvendig rehabilitering, samt anleggelse av snødeponi og enkle granulattiltak. 

Under gjennomføringen i 2019 ble det verifisert nye utfordringer knyttet til banens oppbygging både med punktert frostisolasjonslag i forbindelsene med anleggelse av vanningsanlegg i 2016, samt ujevnt bærelag som ble anlagt i 2005. Det ble besluttet å tilføre noe mer bærelag i tillegg til nytt drenerende toppdekke. Utfordringene som ble oppdaget rett før sommerferien var grunnen til den første utsettelsen av ferdigstillelse. Utfordringene som har dukket opp den siste tiden har vært at toppdekkets avvik på begge kortsider har vært for stort i forhold til gjeldene krav. Hendelsen er svært uvanlig og vi klarer ikke konkludere hvor i baneoppbygningen feilen ligger. Enklere tiltak som slådding for å rette det ferdig høvlede toppdekket medfører nå bare større avvik. Av den grunn har vi blitt enige med entreprenørene om å tilføre noe mer toppdekke og høvle hele banen på nytt da dette er den tryggeste og mest effektive veien til mål slik vi vurderer det. Hvis det skulle vise seg at massene på kortsidene fortsatt synker etter høvling er det mulig banen må etableres helt fra grunn, men vi både håper og tror dette ikke vil være resultatet.

Vi er svært lei oss for alle ulemper dette har påført LYN. Vi gjør nå det vi kan for å overlevere en bane som tilfredsstiller nødvendige krav, er godt drenerende og vil gi dere mange fine fotballopplevelser i årene fremover. “