André gir seg i klubben

Går til ny bransje

Line Fiskerstrand Blekeli og Andre Melbye-Nørbech ved signeringen i fjor. Nå gir sistnevnte seg. Foto: Lyn Fotball

Sist oppdatert: 04. mai 2021 Skrevet av: Carl Gustav Borander

 

Vår daglige leder, André Melbye-Nørbech har valgt å si opp sin stilling hos oss. Han har fått et jobbtilbud i en ny og spennende bransje som han ikke kunne si nei til. Styret respekterer André sitt valg, og støtter han fullt ut i sin beslutning. Styret er nå i full gang med å legge en plan frem mot sommeren hvor, og det vil mest sannsynlig være en interimsløsning frem til ny daglig leder er på plass. Dette vil kunne medføre et utvidet ansvar for flere i administrasjonen i en overgangsperiode. Samtidig skal ny daglig ledere rekrutteres så snart som mulig.

Styreleder Line Fiskerstrand Blekeli sier dette om at André nå har valgt å gi seg i Lyn til fordel for ny jobb: ««Vi ønsker å takke Andre for innsatsen han har lagt ned, både på økonomisk styring og ledelse av 50 trenere i en utfordrende tid. Vi har fått startet mange gode prosesser med Andre, og vi skal jobbe godt for å fullføre de prosessene i denne perioden»

Og legger til:

«Styret har mottatt oppsigelsen, og har stor respekt for at André sitt valg. Han har fungert veldig godt i sin rolle, og nå er det viktig å bygge videre på det vi har på gang slik at kontinuiteten i viktige prosesser videreføres. Prosessen de neste dagene er først og fremst å igangsette rekrutteringsprosessen slik at en ny daglig leder kommer på plass så fort som mulig. Det vil likevel være en mellomfase hvor styret jobber med interimsløsninger hvor enkelte ansatte vil kunne få et utvidet ansvar i en periode. Styrte skal sammen med André legge opp en plan for hvilke oppgaver som skal prioriteres i oppsigelsestiden, og hvordan vi løser dette i en overgangsfase mellom to ledere.»

André som har vært i Lyn omtrent et år, uttaler dette om hvorfor han gir seg:

«Jeg har hatt en veldig fin tid i Lyn, møtt mange flotte mennesker og lært en fantastisk klubb å kjenne. Det er med tungt hjerte at jeg velger å si opp, men jeg fikk et jobbtilbud i en annen bransje og kjente at det var veldig riktig for meg nå.»

Vi ber om ro til å kunne igangsette prosesser til klubbens og medlemmenes beste.

Spørsmål eller intervjuforespørsler rettes til mediesjef Carl Gustav Borander (93883643 / carlgustav@lynfotball.no)